Lời thầm mùa Chay 33

Posted by

Rút lui

Theo Tin Mừng thánh Gioan chương 11, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã không còn đi lại công khai nửa. Ngài rút lui vào im lặng để cầu nguyện, để đón nhận ý Chúa Cha.

Tôi cũng được mời gọi cắt giảm bớt những hoạt đông ồn ào để rút lui với Ngài trong tuần Thánh 2014, để im lặng cầu nguyện tìm ý Chúa Cha.

Related Posts with Thumbnails