Lời thầm mùa Chay 36

Posted by

red moonTrăng chảy máu

Hôm 15/4 vừa qua, trăng đẹp lắm. Trăng sáng đỏ như chảy máu vậy. Thực ra tự ánh trăng cũng chẳng có ánh sáng gì, nhưng nhờ vào ánh sáng mặt trời nên trăng mới có được ánh sáng đẹp diễm lệ như thế.

Thứ Năm Tuần Thánh nhắc tôi về Máu của Đấng là Ánh Sáng. Nếu hôm nay tôi được bình an hay ơn lành gì là nhờ Máu của Ngài đổ ra cho tôi đó.

Related Posts with Thumbnails