Lời thầm mùa Chay 37

Posted by

Thánh Thể

Hiến tế không cần nói nhiều, chỉ hành động.

Eucharist

 

Related Posts with Thumbnails