Học Hỏi về Thánh Lễ – Understanding the Mass

Posted by

Lời Giới Thiệu

“Việc cử hành Thánh Lễ, với tính cách là hành động của Ðức Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa phương và đối với từng tín hữu. Thật vậy, trong việc cử hành này, hành động Thiên Chúa thánh hóa thế gian trong Ðức Kitô, và việc phụng tự mà nhân loại dâng lên Chúa Cha, để thờ lạy Ngài nhờ Ðức Kitô, Con Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần, đạt tới điểm cao nhất. Hơn nữa, trong Thánh Lễ, các mầu nhiệm ơn cứu chuộc được kính nhớ qua chu kỳ một năm, khiến mầu nhiệm này được hiện tại hoá một cách nào đó. Còn các hành động thánh khác và tất cả các công việc của đời sống Kitô hữu đều gắn liền với Thánh Lễ, phát xuất từ Thánh Lễ và hướng về Thánh Lễ.” (Qui chế Tổng quát Sách Lễ Roma #16).

Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã chọn gọi, gia đình đã nuôi dưỡng, quý giám mục, linh mục, giáo sư đã truyền dạy nâng đỡ, quý ân nhân bạn hữu đã đồng hành chia sẻ, cộng đoàn dân Chúa yêu thương cầu nguyện, món quà Học Hỏi về Thánh Lễ, ngắn gọn và gần gũi, được gởi tặng đến Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo phận St. Petersburg và mọi người thân nhân dịp kỷ niệm năm năm hồng ân Linh mục.

Học Hỏi về Thánh Lễ được biên soạn dưới dạng hỏi thưa bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt, phần lớn được dựa vào hai nguồn tài liệu Modern Liturgy Answer the 101 Most-Asked Questions about Liturgy do Nick Wagner (Resource Publications Inc., 1995), và The Mass do Edward Sri (Ascension Press, 2011).

Hy vọng tài liệu Học Hỏi về Thánh Lễ giúp mỗi chúng ta hiểu rõ hơn về Thánh Lễ, nhằm yêu quý Thánh Lễ tha thiết hơn, và đủ sức mạnh để hiến lễ mỗi người được dâng đẹp hơn.

Nguyện  xin Chúa Kitô Linh Mục Tối Cao ban tình yêu và bình an cho anh chị em.

St. Petersburg, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Linh mục Gioan Nguyễn Vũ Việt

Quản nhiệm Giáo Đoàn Các Thảnh Tử Đạo Việt Nam

Related Posts with Thumbnails