Tôi Sẽ Về Đâu?

Posted by

Tác giả Sách Giảng Viên dạy chúng ta: “Mọi sự đều có lúc, mọi sự đều có thời: Một thời để chào đời, một thời để lìa thế.” (Gv 3: 1). Con người sinh ra cũng có thời và chết đi cũng có lúc. Nhưng sau cái chết, con người sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ mấy mươi năm sống làm người, biết bao thành quả và giá trị góp cho đời và để lại cho thế hệ mai sau, con người trở về cát bụi và tan biến không còn dấu vết tích?!

Đức Kitô Phục Sinh – vượt qua sự chết, và sự chết không còn làm chủ Ngài được nữa. Nhưng Ngài đã không hiện diện mãi trong trần gian với thân xác của sự phục sinh, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta một con đường để trở về với Trời, nơi Chúa Cha đang chờ đợi Ngài và mỗi chúng ta. “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em… Thầy sẽ trở lại đem anh em về với Thầy.” (Jn 14:2-3). Chúa Giêsu dọn chỗ ở đâu, nơi nào và sẽ ra sao? Ngài đem chúng ta đi gặp ai?

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Về Trời – một lễ mừng vui vì sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Giêsu và là niềm vui mừng hy vọng cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta Ngài sẽ dọn chỗ cho chúng ta và đưa chúng ta trình diện Chúa Cha:

 “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em.” (Jn 20:17). Làm sao chúng ta không mừng vui được khi biết rằng, hành trình dương thế của chúng ta không kết thúc trong vô vọng, trong lụi tàn và bị quên lãng. Từ nay, hành trình của mỗi chúng ta có một điểm đến  và sẽ gặp một Con Người, một Đấng Tạo Dựng mà ta được gọi Người là Cha và được Người nhận chúng ta là con. Từng ngày sống của chúng ta sẽ là một bước gần hơn để gặp Người Cha ấy – một Người Cha đang mong con trở về để mở tiệc ăn mừng (x. Lc 15: 11-32).

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha của con,

Con mải miết tìm hạnh phúc và chỗ tựa nương,

Nhưng quá mỏi mệt và chán chường.

Đâu là hạnh phúc và đâu là nơi con nương tựa?!

Chúa dõi nhìn và mong đợi con

Trở về, lòng bên lòng, Cha – con sâu đậm.

Xin hướng dẫn con bằng quà tặng của Thánh Thần

Để con không mãi lao xao kiếm tìm điều vụt tắt,

Nhưng chỉ một hướng đi về Nhà, Quê Hương thật. Mãi an bình, hạnh phúc Chúa dành sẵn chờ con. Amen

Related Posts with Thumbnails