Nhật Ký Covic Ngày 2

Posted by

20-3-2020

Hôm nay Chúa nhắc tôi: “Phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng” (Mc 12:30). Đối diện với nạn dịch lan tràn, tôi dừng lại và tự hỏi: Bấy lâu nay, tôi dâng lễ, ca hát, tham gia các sinh hoạt rất vui nhộn, tham gia tổ chức từ thiện,… nhưng tôi có thực yêu Chúa hết lòng không? Mấy mươi phần trăm tôi “hết lòng” với Chúa và mấy mươi phần trăm là “hết lòng” cho tôi?

Lạy Chúa, xin thức tỉnh con bằng tình yêu của Ngài.

Related Posts with Thumbnails