Nhật Ký Covic Ngày 3

Posted by

21-3-2020

Lời Chúa hôm nay từ tiên tri Hosê “Con cái Israel bảo nhau rằng: Nào chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa” (Hs 6:1). Như dân Israel năm xưa đã kinh nghiệm tội lỗi với lối sống xa Chúa, họ thành tâm trở về tìm ơn cứu chữa. Nhân loại hôm nay đang trải qua những thử thách dịch bệnh, nếu không phải hôm này thì tôi còn chờ đến bào giờ để trở về với Chúa?!

Mối nguy ở chỗ chính là nhiều người nghĩ rằng: Chắc không đến phiên mình. Nhưng thực tế, tôi không nhận thấy virus bằng mắt thường thì làm sao tôi biết tôi sẽ không nhiễm phải?

Thứ Bảy, mỗi chúng ta cùng chạy đến Đức Mẹ, xin ơn đức tin và tỉnh thức trước dấu chỉ của thời đại.

Related Posts with Thumbnails