Nhật Ký Covic Ngày 5

Posted by


23-3-2020

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Jn 4:50). Người cha đã về nhà với niềm tin, dù người con ông đã thực sự mang bệnh gần chết. Chúa thấu hiểu tâm trạng của người cha đang đau khổ vì cơn bệnh của người con. Phúc cho tôi khi tôi tin Lời Chúa phán với tôi trong những hoàn cảnh bi đát thất bại hay bệnh đau. Ân sủng và phép lạ vẫn được tiếp tục ban cho tôi miễn là tôi cần tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Lạy Thầy con tin, xin trợ giúp đức tin yếu kém của con

Related Posts with Thumbnails