Nhật Ký Covic Ngày 6

Posted by


24-3-2020

Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu.” (Jn 5: 6). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho người bại liệt 38 năm nằm chờ mong được ai đó thương hại đưa anh ta xuống hồ nước Bethsaida. Bệnh nhân đã rất kiên trì và không thất vọng. Sự kiên nhẫn của anh giờ đã được cứu chữa. Chúa Giêsu biết tình trạng đau bệnh của anh đã lâu, hôm nay Chúa chữa cho anh. Chúa biết tình trạng đau bệnh thể xác và tinh thần của tôi, sao Chúa không chữa lành nhanh chóng như tôi mong muốn? Phải chăng nhân đức kiên nhẫn và cậy trông là điều Chúa muốn tôi sống trong lúc này?

Lạy Chúa, con tín thác và hy vọng vào Chúa.

Related Posts with Thumbnails