Bảy ngôi sao sáng – Seven Guiding Stars (1)

Posted by

Em thân mến,cuộc sống có quá nhiều điều để chọn lựa. Khi nói đến chọn lựa, tức là nói đến mất mát, hy sinh…Người mẹ nào lại không đau đớn khi sinh con! Nhưng niềm vui  trào dâng khi một con người, một sự sống mới được xuất hiện – mẹ của em đã chọn như thế đó. Em! Cuộc đời của em cũng là những chuỗi ngày mất mát, hy sinh do không ít lần em chọn lựa. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là những chuỗi ngày em góp phần mang lại cho đời những quà tặng vô giá.

Có nhiều người lựa chọn để sống, và cũng không ít người sống để chọn lựa. Chính vì chọn lựa để sống, nên họ đã sống triệt để với những gì họ đã chọn, dẫu chỉ là một điều tầm thường, bé nhỏ. Ngược lại, những ai sống để chọn lựa, thì chỉ biết chọn lựa, và lựa chọn thật nhiều, nhưng ngại dấn thân.

Cuộc đời của các thánh nhân, vĩ nhân trở thành bất tử không phải ở chỗ họ sống để chọn lựa nhưng chính là lựa chọn để sống.  Em ạ! Em cũng như tôi cũng chỉ là những lữ khách trong bóng đêm của cuộc đời. Giữa trăm ngàn vì sao, em hãy chọn cho mình một ngôi sao, một ngôi sao định hướng cho đời em.

Thân gởi đến em Bảy Ngôi Sao Sáng như là món quà nhỏ và cũng là lời mời ngắm nhìn chúng trong từng ngày sống của em.

Sài gòn, hè 1999

Br. Huynhquảng

Seven Guiding Stars

Translated by Thu Hang

Dear friend, life offers us so many options. And when choice is taken into consideration, loss and sacrifice is often involved. How painful it is for a mother as she bears a child! Yet the moment her baby  – a new life – appears in this world, she is overwhelmed with happiness. That was a choice your mother made! Your life also consists of losses and sacrifices that result from your choices, but they may also be invaluable presents you can give to this world.

Many choose to live; others live to choose. For those who choose to live, they live enthusiastically with their choices even though the choices may seem simple and humble. On the contrary, those who live to choose keep looking and choosing but are reluctant in making decisions.

Saints and great men or great women are immortal not because they lived to choose, but because they chose to live. Dear friend, you and I are but passengers in the darkness of life. Among the thousands of stars above you, choose one for yourself and make it your guiding light.

I would like to share with you these Seven Guiding Stars as a small gift, and I suggest that you view them carefully in every day that passes through your life.


Ngôi Sao Lý Tưởng

Em hãy cố gắng có một đối tượng, một mục đích trong cuộc sống. Em đừng  bao giờ để mình phiêu dạt trong dòng đời như thuyền không lái. Em phải biết em đi đâu, và đâu là bến bờ em sẽ tới.

Hôm nay tôi rồ xe đi đến trường hay là… Em phải nhớ rằng, trên con đường em đang đi có nhiều đích đến, và em cũng có quyền chọn cho em đích nào em muốn đến, nhưng em không được quên rằng trách nhiệm của những chọn lựa ấy thuộc về em.

Em ạ! Đời người tựa như những nốt nhạc, và thậm chí có người chỉ như là một nốt lặng. Nhưng thiếu một trong những nốt ấy, bản hòa tấu sẽ dang dở. Em, dù em là nốt tròn, nốt trắng hay chỉ là dấu chấm lặng; em hãy xác định cho em một lý tưởng sống – một lý tưởng cho riêng em trong bản nhạc của vạn vật.

“Lý tưởng như các vị sao – ta không bao giờ với tới nó, nhưng như các nhà hằng hải ta nhờ nó mà hoạch định phương hướng cho đời ta.” (C. Shurz)

Star 1: Goals

Set yourself a goal – a purpose for your life. Don’t ever allow yourself to wander aimlessly like a rudderless boat floating to nowhere. You must know where you are heading and what your destination is.

Today I am driving to school, or…. Remember there are many destinations on your way; they are for you to choose, but never forget that your choice comes hand in hand with your responsibility.

Dear friend, life is just like a song composed of music notes. Some people are but silent notes, but without them the symphony would be incomplete. Whatever note you are, either  do, re, mi, fa, sol, la, or ti, choose a goal for your life so you can live in harmony with other beings in this world.

“Ideals are like stars – we can never reach them, but like sailors, we depend on them to plan a route for our life”(C. Shurz).

Related Posts with Thumbnails