Kinh Hilario

Posted by

Cincopa WordPress plugin

Noi lua len

Lạy Chúa là Cha toàn năng, con biết lắm, nói về Chúa là nhiệm vụ chính của đời con. Nên con nài xin lòng từ bi Chúa giúp con. Để với luồng gió Thánh Linh Chúa thổi phồng cánh buồm đức tin của con lên.
Lạy Chúa toàn năng, xin cho con biết dùng các từ ngữ; xin cho con ánh sáng của trí khôn; lòng khát khao sự thật, để điều gì con tin, con biết nói ra cho mọi người. Amen.

(Kinh của thánh Hilario, Gia đình HTQB đọc mỗi sáng Thứ Hai).

Related Posts with Thumbnails