Posts Tagged Cha Lý

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa

Posted by

  Kính tặng Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, với tấm thân liệt lết về phòng biệt giam, Năm Linh Mục 2009. Tưởng nhớ lần hai vào lại nhà tù với tấm thân liệt, và lần thứ năm vào lại trại giam;   Lễ kính thánh Giacôbê Tông Đồ, Tử Đạo, 25-7-11.   Mùa Vọng gợi nhớ cho […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...