Posts Tagged chu nghia cong san

Bài 7

Posted by

Kinh Tế (202 – 250) 66. HTXH đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực kinh tế? Giáo hội ban tặng món quà HTXH cho con cái mình như là một lý tưởng định hướng không thể thay thế được. Giáo huấn này nhìn nhận những giá trị của thị trường và hoạt động […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...