Posts Tagged cong bang

Chú Báo Đêm

Posted by

Trong một khu rừng nọ có một chú báo thường tìm chỗ ngủ trên khúc cây kín đáo ở giữa rừng. Một đêm kia, chú bất chợt nghe động tỉnh trong khu rừng. Đêm ấy, chú đã phát hiện một kẻ trộm đã lẻn vào khu rừng. Dầu vậy, chú vẫn coi như không có […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 9

Posted by

Nạn Nghèo Đói và Lòng Từ Thiện (287-310) 91. Tình trạng nghèo đói trong thế giới loài người hôm nay ra sao? Không cần phải phân tích những con số thống kê về tỉ lệ nghèo đói, thực tế cho thấy vô số nạn nhân gồm nhiều thành phần từ trẻ em, người trưởng thành […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...