Posts Tagged don so

Chú rùa nhiều chuyện

Posted by

Mục Sống Sao Cho Đẹp tiếp tục mời bạn đào sâu chủ đề đơn sơ-chân thật. Kỳ này chúng sẽ cùng nhau tìm hiểu vì nguyên nhân nào sự gian trá dễ dàng chiếm ưu thế trong con người chúng ta. Người Ấn Độ kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một chú rùa vốn […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Thomas More

Posted by

Thưa quí bạn, chúng ta đã lần lượt suy gẫm về ba đề tài: Tha thứ, Hiệp nhất, và Sống hiện tại. Thực ra, sống  giây phút hiện tại không gì khác hơn chính là sống thật với con người mình như mình là. Sống hiện tại luôn luôn níu kéo chúng ta trở lại […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...