Posts Tagged dong long

Một đàn chim

Posted by

Trong tập truyện Wisdom Tales có kể câu chuyện rằng. Một đàn chim cùng sống bình an với nhau trong một khu rừng. Bổng nhiên sự xuất hiện của người thợ săn đã làm cho đàn chim lo sợ. Cứ mỗi lần người thợ săn cất tiếng kêu, thải đồ ăn, thì chim tự sà […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...