Posts Tagged donkey

Hai con lừa

Posted by

Thử tưởng tượng nếu bạn đang đi trên đường, hay đang ngồi một mình yên lặng trong phòng, hay đang thả bước đi dạo trong công viên. Trong những lúc ấy, điều gì có thể làm cho bạn bị chi phối khỏi sự yên tĩnh? Tiếng động! Một tiếng còi hú, một tiếng chim kêu […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...