Posts Tagged dũng cảm

Hang Động Sợ Hãi

Posted by

Tại một khu làng nọ, nhiều người dân sống trong sự sợ hãi vì phía cuối làng có một hang động mang tên “Hang động sợ hãi.” Sở dĩ có tên gọi này là vì hể ai đi vào hang động thì nghe một tiếng thật ghê sợ và không thấy người ấy trở ra […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...