Posts Tagged fear

Bài 1: Sợ hãi – căn nguyên của tội

Posted by

Tội là gì? Nguyên nhân của tội và hậu quả của nó ra sao? Tội có thật không hay do sự tưởng tượng của thế hệ trước nhằm “đe dọa” thế hệ sau? Tội có phải là sự ám ảnh tâm lý không? Giáo lý công giáo định nghĩa về tội như sau, “Tội được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...