Posts Tagged forgiveness

Dung Mạo của Lòng Thương Xót

Posted by

Trong Dung Mạo của Lòng Thương Xót (Misericordia Vultus) – tông sắc công bố Năm Thánh ngoại thường (8-12-2015 đến 20-11-2016), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời gọi chúng ta mở lòng để nhận ra dung mạo của Thiên Chúa. Xét về ngôn ngữ, từ “misericordia” được kết hợp từ “miseri” nghĩa là “người nghèo, người […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Forgiveness in Lent

Posted by

C&See 20 3rd Sunday of Lent Lk 13: 1 -9 Lent is the time for reconciliation, forgiveness, and exchange peace with one another. In order to be forgiven, first of all, we have to learn how to forgive and experience the value of forgiveness in human life. The third Sunday of Lent reminds us of […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Tha Thứ Vì Giá Trị Sự Sống

Posted by

Vào một bối chiều tối ngày 27 tháng 12 năm 1982, Jack Kelly, một vận động viên Olympic nổi tiếng, cùng vợ là Sandee ngừng xe tại trạm xăng trong thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông bước vào hộp điện thoại công cộng để hỏi người bạn về đường đi đến […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Tha Thứ là Chiến Thắng Chính Mình

Posted by

[download id=”1″] Kính thưa qúi thính giả, mục Sống Sao Cho Đẹp tiếp tục gời đến quí vị đề tài: Tha Thứ Hòa Giải. Thánh Clêmentê Hofbauer nổi tiếng là một người nóng tính.

Ngài được cử làm bề trên một cô nhi viện. Một hôm trong nhà không còn lương thực, Clêmentê đã phải đích […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Tha Thứ Cho Chính Mình

Posted by

Kính thưa quí thính giả, mục “Sống Sao Cho Đẹp” xin gởi đến quí vị đề tài: Tha Thứ- Hòa Giải. Trong buổi phát sóng hôm nay. Sống Sao Cho Đẹp xin bàn tới chủ đề: Học Biết Tha Thứ Cho Chính Mình. Chuyện kể rằng, sau khi đến miền đất mới, các vị sư […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...