Posts Tagged Fr. Ly

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa

Posted by

  Kính tặng Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, với tấm thân liệt lết về phòng biệt giam, Năm Linh Mục 2009. Tưởng nhớ lần hai vào lại nhà tù với tấm thân liệt, và lần thứ năm vào lại trại giam;   Lễ kính thánh Giacôbê Tông Đồ, Tử Đạo, 25-7-11.   Mùa Vọng gợi nhớ cho […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

My Uncle, The Prisoner of The State

Posted by

By Bishop Robert Lynch, Diocese of St. Petersburg http://blogs.dosp.org/bishoplynch/2011/08/17/my-uncle-the-prisoner-of-the-state/ Viet Nguyen is a seminarian for this diocese who will, God willing, within nine months be ordained a transitional deacon. His journey to priesthood included a number of years in prison in Vietnam, held as an enemy of the state because of his deep Catholic faith […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...