Posts Tagged God

Ngã Ngựa

Posted by

“Thưa Cha, từ ngày chồng con bị tai biến, con chới với như là cuộc ngã ngựa.” Người phụ nữ ở trạc tuổi trung niên chia sẻ với vị linh mục. Lắng nghe thêm, câu chuyện “ngã ngựa” ấy được hiểu như sau. Cả hai vợ chồng lập gia đình gần hai mươi lăm năm […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

God Bless the USA

Posted by

Prayer for Our Country God of the nations, we come to you in humble petition for our nation. Our gratitude for the past is changed today into a desire for the future: For the honest rights of men and women who do the labor of the world; For employers to act with justice and accountability; […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...