Posts Tagged hoa binh

Hoà bình & Công lý

Posted by

VRNs (20.11.2011) – Đức Quốc – “Muốn có Hòa bình bền vững phải thực thi Công lý!” (Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt) Xin được đóng góp nhỏ mọn trong công cuộc đòi hỏi Công lý, Hòa bình và sự thật của anh chị em giáo hữu và qúi anh em tu sĩ Dòng Chúa […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 10

Posted by

Môi Trường, Cộng Đồng Quốc Tế, và thực hành HTXH (311- 369) 101. Kinh Thánh nói lên ý nghĩa của môi trường như thế nào? Sách Sáng Thế đoạn 1 câu 25 miêu tả, “Và Thiên Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp.” Những lời này của trang đầu Kinh Thánh tỏ cho chúng ta […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 5

Posted by

Trật Tự Xã Hội (118 – 177) 41. Giáo huấn HTXH đề cập đến trật tự xã hội như thế nào? Điểm then chốt của giáo huấn về trật tự xã hội được hiểu như sau: “Mỗi cá nhân con người chính là nền tảng, nguyên nhân và cùng đích của mọi hình thức thể […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...