Posts Tagged humble

Hai con lừa

Posted by

Thử tưởng tượng nếu bạn đang đi trên đường, hay đang ngồi một mình yên lặng trong phòng, hay đang thả bước đi dạo trong công viên. Trong những lúc ấy, điều gì có thể làm cho bạn bị chi phối khỏi sự yên tĩnh? Tiếng động! Một tiếng còi hú, một tiếng chim kêu […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Phục hổ

Posted by

Thuở xa xưa lắm rồi tại Ấn Độ, bốn thầy Hindu cùng nhau tiến vào kinh thành để thi thố tài năng hầu để được vua trọng thưởng. Một thầy Hindu bảo, “Chúng ta đã học sâu hiểu rộng, với kiến thức này sẽ có nhiều trọng thưởng, và chúng ta sẽ chia đều phần […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Cross, not A Chair

Posted by

Come and See 66 31st A                                                             Malachi 1:14-2, 2b, 8-10 I Thessalonians 2:7b-9,13 Mt 23:1-12   The young seminarian was excited about preaching his first sermon in his home church. After three years in seminary, he felt adequately prepared, and when he was introduced to the congregation, he walked boldly to the pulpit, his head […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...