Posts Tagged justice

Chú Báo Đêm

Posted by

Trong một khu rừng nọ có một chú báo thường tìm chỗ ngủ trên khúc cây kín đáo ở giữa rừng. Một đêm kia, chú bất chợt nghe động tỉnh trong khu rừng. Đêm ấy, chú đã phát hiện một kẻ trộm đã lẻn vào khu rừng. Dầu vậy, chú vẫn coi như không có […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Sin of Ignorance

Posted by

Come and See 26 26th Sunday Ordinary Time C Luke 16:19-31 The chapter 16 of Luke’s gospel reminds us of how money is to be used in an intelligent way and “how to avoid being led by it into catastrophe.”[1] There are two characters in the parable today. “The rich man usually called Dives which […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...