Posts Tagged kinh te

Bài 7

Posted by

Kinh Tế (202 – 250) 66. HTXH đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực kinh tế? Giáo hội ban tặng món quà HTXH cho con cái mình như là một lý tưởng định hướng không thể thay thế được. Giáo huấn này nhìn nhận những giá trị của thị trường và hoạt động […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 5

Posted by

Trật Tự Xã Hội (118 – 177) 41. Giáo huấn HTXH đề cập đến trật tự xã hội như thế nào? Điểm then chốt của giáo huấn về trật tự xã hội được hiểu như sau: “Mỗi cá nhân con người chính là nền tảng, nguyên nhân và cùng đích của mọi hình thức thể […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...