Posts Tagged mau dich

Bài 10

Posted by

Môi Trường, Cộng Đồng Quốc Tế, và thực hành HTXH (311- 369) 101. Kinh Thánh nói lên ý nghĩa của môi trường như thế nào? Sách Sáng Thế đoạn 1 câu 25 miêu tả, “Và Thiên Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp.” Những lời này của trang đầu Kinh Thánh tỏ cho chúng ta […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...