Posts Tagged Mẹ Việt Nam

Người mẹ Việt Nam

Posted by

Người ta vẫn thường nhận định rằng, “Sự thành công của một người chồng luôn có bóng dáng ẩn núp của một người vợ; và nếu khi sự thất bại của người chồng xảy đến, hình ảnh thật của người vợ sẽ được hiển hiện.” Điều này quả phần nào ứng nghiệm trong hoàn cảnh […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...