Posts Tagged Mother Teresa

Đức tin của tôi ở đâu?

Posted by

Người nữ tu Albania Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910 – 1997), cũng được gọi với tên quen thuộc là Mẹ Terêsa Calculta, dù với một dáng vóc bé nhỏ tầm thường, nhưng Mẹ đã trở nên mẫu gương đức tin cho thời đại chúng ta – một hành trình đức tin trong bóng đêm tưởng chừng […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Plant a Seed

Posted by

Come and See 53 7th Sunday of Easter – The Ascension Acts 1: 1 – 11 Ephesians 1: 17 – 23 Mt 28: 16 – 20 In the summer of 1997, one member of class 2A18, HUFLIT University attended the military training in Gia Dinh Park, Go Vap District, Saigon. During break time, he saw […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Nhật ký ơn gọi 2

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...