Posts Tagged positive thinking

Nghĩ khác

Posted by

Một nhà tâm lý học thực hiện một cuộc khảo cứu với những người lính trong trại tập huấn như sau. Mỗi bữa ăn, nhà tâm lý đứng phía trước bàn thức ăn tự chọn, và lần lượt đặt câu hỏi cho từng người lính tới lấy thức ăn. “Anh không muốn ăn quả mơ […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...