Posts Tagged rong luong

Nhìn rộng lượng trong tha thứ

Posted by

Kính thưa quí thính giả, một trong những nguyên nhân dễ dàng dẫn tới sự bất hòa trong gia đình và xã hội chính là thái độ chủ quan khi xét đoán về người khác. Mục Sống Sao Cho Đẹp hôm nay tiếp tục bàn về sự tha thứ với chủ đề: Học biết cách […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...