Posts Tagged seminary

Aikido at St. Vicent de Paul Seminary, FL

Posted by

* “The seminary is a community journeying towards priestly ministry. I have said something very important here: one does not become a priest on one’s own. The “community of disciples” is essential, the fellowship of those who desire to serve the greater Church.” * “Anyone who wishes to become a priest must be first and […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Một cuộc thử thách

Posted by

Bạn thân mến, chúng ta đang học hỏi về chủ đề đơn sơ – chân thật, hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp tiếp tục mời bạn đào sâu hơn đức tính này; cụ thể là mời gọi bạn sống sự chân thật ấy từ trong căn tính của mình, chứ đừng theo những lời […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...