Posts Tagged St. Augustine

Tham lam – Quảng đại (2)

Posted by

 Tiền bạc – mối đe dọa truyền kiếp Aristotle cho rằng, tiền bạc chỉ là phương tiện hữu ích, nó chỉ có giá trị khi ta dùng nó để giúp ta đạt được những điều khác. Thời xưa, các ẩn sỉ ra chợ bán hàng và dùng tiền để mua bánh mì. Nếu tiền còn […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

A Nameless Thirst

Posted by

Come and See 48 Third Sunday of Lent Ex 17:3-7 Rm 5: 1-2, 5-8 Jn 4: 5-42 The liturgy of the word presents us with a beautiful narrative from the Gospel of John about what happens between Jesus and the Samaritan woman at the well. This story shows us how Jesus broke the barrier between […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...