Posts Tagged ta on

Lời thầm mùa Chay 6

Posted by

Hôm nay, một bệnh nhân ngồi xe lăn đã dạy cho tôi bài học Tạ ơn. Ông trồng bụi hoa dại trước sân, miệng luôn nói tạ ơn: “Tạ ơn vì Chúa đã cho cây hoa này mỗi ngày một lớn. Mỗi ngày thấy cây hoa lớn hơn, con cũng ý thức là con cũng […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời tạ ơn khó nói

Posted by

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường dâng lời tạ ơn Chúa Cha trước khi làm việc gì; khi mà phép hóa bánh ra nhiều (Mt15:36), trong bửa Tiệc ly (Mt 26:27), cho Lazaro sống lại từ cõi chết (Ga 11:41)… Có những lời thật dễ nói với nhau và với Chúa, nhưng cũng có những lời […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...