Posts Tagged thanksgiving

Tạ ơn

Posted by

Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp, bởi lẽ chàng đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ không phải bên ai khác. Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chén đĩa cho tôi, bởi lẽ thằng bé đang ở […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời tạ ơn khó nói

Posted by

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường dâng lời tạ ơn Chúa Cha trước khi làm việc gì; khi mà phép hóa bánh ra nhiều (Mt15:36), trong bửa Tiệc ly (Mt 26:27), cho Lazaro sống lại từ cõi chết (Ga 11:41)… Có những lời thật dễ nói với nhau và với Chúa, nhưng cũng có những lời […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...