Posts Tagged tien luong

Bài 8

Posted by

Công Việc và Tiền Lương (251- 286) 81. Kinh Thánh nói đến bản chất lao động như thế nào? Trang đầu Kinh Thánh đã nói đến lao động như là chiều kích nền tảng cho sự tồn tại của con người trên mặt đất. Phân tích kỹ những văn bản này, chúng ta thấy những […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...