Posts Tagged tsunami

Nước Nhật và người Nhật

Posted by

  Nhật Bản, dù là nước bị thất bại trong đại chiến thứ hai, nhưng sau một thời gian ngắn, đã trở nên đất nước giàu mạnh trên thế giới. Hẳn nhiên, sự thành công của người Nhật không phải là chuyện may mắn, nhưng chắc một điều chính tinh thần của từng cá nhân […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Transformation to Transfiguration

Posted by

Come and See 47 Second Sunday of Lent Gen 12: 1 – 4a 2 Tim 1: 8b – 10 Mathew 17: 1 – 9 On the journey toward Jerusalem, like many other human beings, Jesus had to face many challenges. One of the biggest challenges He had to face was to find a short cut […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...