Posts Tagged tù đày

Tội lỗi và Ngục tù

Posted by

Làm thế nào để diễn tả về tội hay nói về tội? Chúng ta có thể định nghĩa về tội theo giáo huấn của Giáo hội; và chúng ta cũng có thể định nghĩa về tội theo luật lệ của xã hội con người. Còn cảm nghiệm của mỗi cá nhân thì sao? Qua bài […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Thằng Khùng

Posted by

Từ email Josephnguyen@… có tựa đề Thằng Khùng,[i] tác giả mục Sống Sao Cho Đẹp xin trích dẫn một vài đoạn trong câu chuyện này để xin được chia sẻ chủ đề Kiên nhẫn- kiên cường trong loạt bài SSCD 47. * * * “… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...