Posts Tagged tu thien

Bài 9

Posted by

Nạn Nghèo Đói và Lòng Từ Thiện (287-310) 91. Tình trạng nghèo đói trong thế giới loài người hôm nay ra sao? Không cần phải phân tích những con số thống kê về tỉ lệ nghèo đói, thực tế cho thấy vô số nạn nhân gồm nhiều thành phần từ trẻ em, người trưởng thành […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...