Posts Tagged unity

Một đàn chim

Posted by

Trong tập truyện Wisdom Tales có kể câu chuyện rằng. Một đàn chim cùng sống bình an với nhau trong một khu rừng. Bổng nhiên sự xuất hiện của người thợ săn đã làm cho đàn chim lo sợ. Cứ mỗi lần người thợ săn cất tiếng kêu, thải đồ ăn, thì chim tự sà […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Ngôi làng hoàn hảo

Posted by

Chuyện kể rằng có một thương gia muốn đi tìm một ngôi làng hoàn hảo vì ông không tìm thấy hạnh phúc trong ngôi làng của ông. Ông đã đi qua nhiều ngôi làng nhưng không tìm thấy ngôi làng nào vừa ý để cho ông định cư sinh sống.  Trước khi tới mỗi ngôi […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...